Avfallstyp

Resårmöbler

Resårmöbler innehåller metallspiraler. Avfallet krossas och fragmenteras vilket beyder att metallen separeras ut och går till materialåtervinning.

Exempel på vad som ingår i denna fraktionen är soffor, sängar och fåtöljer med resår.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt5024 Resårmöbler

Tänk på

Resårmöbler tillsammans med bygg- eller industriavfall, se avfallsprodukt Mt1213 Sorterbart MED mineralull/resår max 50 vol-% fossilt.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.