Järn och metaller

Sysav Industri erbjuder en bred palett av service i samband med återvinning av ditt järn- och metallskrot.

När du gör affärer med Sysav Industri kan du vara säker på att få den service som du förväntar dig. Vi vet att för de flesta verksamheter är skrotet en sekundär affär och den primära affären ska kunna köras obehindrat – det baserar vi vår kundservice på.
Vi hjälper dig och ditt företag med en lösning som är optimerad för er hantering av skrot och metall.

Priser

Priset på järn och metallskrot beror först och främst på varans beskaffenhet och legering, om det är en ren vara (legering) utan avfall, hur stora volymerna är, om skrotet måste behandlas (fragmenteras, sorteras eller klippas/skäras).
Vidare beror prisbilden på utbud och efterfrågan på den globala marknaden. Alla priser noteras på metallbörsen LME (London Metal Exchange) och varierar från dag till dag.

Kontaktperson