Avfallstyp

Utredningsavfall

Med utredningsavfall menas avfall som har en komplicerad sammansättning, mått som är utöver anvisningarna för de vanligaste avfallsslagen, eller av andra anledningar kräver en utredning innan avfallet kan tas emot.

Lämnas till

Leveranskrav

Informera Sysavs avfallsutredare så mycket som möjligt om avfallet; materialtyp, sammansättning, konsistens, mått, mängd, hur avfallet är förpackat och vilken fordonstyp avfallet ska transporteras med. Det kan vara bra med en bild på avfallet och ibland kan det krävas analysresultat eller säkerhetsdatablad.

Vid beslut om mottagning ska avfallet föraviseras senast en arbetsdag innan avfallet kommer in till Sysav. Chauffören som därefter transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.