Byggnadsmaterial

Helhetslösning för byggen. Vi erbjuder enkla och miljöriktiga lösningar där mycket av materialen kan komma till nytta igen.

Vi tar hand om allt avfall från din byggarbetsplats.

Byggen och rivningar är verksamheter som alstrar mycket avfall. Tjänsten Sysav Total är ett heltäckande system för byggföretagens avfallshantering, helt anpassad efter byggsektorn.

Rådgivning gör det lättare att sortera

Varje byggarbetsplats knuten till Sysav Total besöks av våra avfallsrådgivare för att tillsammans med ansvariga på plats diskutera hur sorteringen kan göras på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.
Sysav utarbetar därefter ett anpassat avfallsflöde för arbetsplatsen. Statistik över mängder och behandling för den enskilda arbetsplatsen finns alltid tillgänglig.

För uppstartsmöte, containerrådgivning och övriga frågor kontakta företagsrådgivare Sénat Memedoski.