Tillstånd och certifikat

Här kan du ladda ner alla tillstånd och certifikat som rör Sysavs verksamhet.

Grundtillstånd våra anläggningar

Nedan finns grundtillstånden för våra anläggningar där vi behandlar avfall. Det kan finnas villkorsändringar eller mindre justeringar i senare domar, men grundtillstånden visar på den gällande tillståndsgivna omfattningen på verksamheten.