Avfallstyp

Färg, burkar och dunkar

Färgavfall i burk eller dunk som innehåller lösningsmedel och är brandfarligt.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3333 Färg, burkar och dunkar

Får ej innehålla
  • Sprayburkar

  • UV-härdande färg

  • Olika typer av härdare såsom aminer, peroxider och isocyanater.

Leveranskrav

Denna typ av färgavfall är brandfarlig och ska hanteras enligt gällande bestämmelser för brandfarlig vara. I många fall är det även farligt gods vilket dessutom ställer krav på transporten.

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Högtemperaturförbränning m.fl.

Avfallet tas emot för mellanlagring innan transport till extern behandling, oftast högtemperaturförbränning men även andra behandlingssätt förekommer såsom förbränning med energiåtervinning eller våtkemisk med kemisk fällning.