Fakturera Sysav

Från och med 1 april 2019 gäller en lag som innebär att du som fakturerar offentlig verksamhet måste skicka en e-faktura. Här kan du läsa hur du som leverantör kan skicka faktura till oss.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura (EDI-faktura) är en faktura i ett särskilt digitalt format som kan läsas in i mottagarens affärssystem. E-fakturan ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Observera att Pdf-faktura och mejl räknas inte som e-faktura.

Lagen om e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277).

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av något av Sysav-bolagen ska därför faktureras med en e-faktura.

För dig som kan e-fakturera

Sysav har möjlighet att ta emot e-fakturor via vår VAN-operatör Visma Proceedo från nedan anslutna operatörer:

 • InExchange
 • Pagero
 • Crediflow
 • Kofax Invoice Portal
 • Visma SPCS
 • Swedbank
 • Basware
 • BGC
 • Tietoevry

Fakturorna skall ställas ut i format Peppol Bis Billing 3 eller Svefaktura 1.0.

Våra parts-id (GLN/PEPPOL-ID) finns nedan.

Bolag GLN-nummer Peppol-id
Sysav 7 350 013 440 007 0007:5561870410
Sysav Industri AB 7 350 013 440 014 0007:5564748803
Sysav Utveckling AB 7 350 013 440 021 0007:5562895978

För en snabb och automatiserad hantering är det viktigt att din e-faktura är försedd med rätt fakturareferens, är oftast ett av följande:

 • Sysavs Inköps Ordernummer
 • Sysavs Abonnemangsnummer
 • Sysavs Namnreferens

Här hittar du formattyp för referensspecifikation som ni kan lämna till er VAN-operatör: visma-proceedo-referens-specifikation.pdf

För dig som inte skickar e-fakturor idag

Om ditt företag inte har ett ekonomi- eller affärssystem för e-faktura finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i Sysavs fakturaportal Visma Proceedo.

Så här gör du

 • Skicka ett mejl till proceedo@sysav.se, så får du inloggningsuppgifter.
 • Du kan också använda manualen som förklarar hur du använder portalen.

Manual Leverantörsportalen

Tips för dig som vill skicka e-faktura via eget ekonomisystem

Om du har ett ekonomi- eller affärssystem finns det ofta möjlighet att skapa e-faktura via detta. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. Ta kontakt med din systemleverantör för att hitta en lösning som passar ditt företag.

Dessa uppgifter ska fakturan innehålla

Det är viktigt att fakturorna som skickas till oss innehåller rätt uppgifter, så att processen ska gå så smidigt som möjligt.

Fakturor ska innehålla följande uppgifter

 • Beställande bolag hos Sysav
 • Beställarens organisationsnummer (se avsnitt Organisationsnummer)
 • Referens från Sysav
Att fakturera bolag Inköps order i format Abonnemang i format
Sysav SYS00000XXX SYS-XXXX-ABO
Sysav Industri AB IND00000XXX IND-XXXX-ABO
Sysav Utveckling AB UTV00000XXX UTV-XXXX-ABO

* i annat fall ska referensen bestå av konteringskombination kostnadsställe-aktivitet-projekt i formatet XXX-XXXX-YXXX

* namn på beställare från Sysavs sida

 • Finns det avtal, ska avtalsnummer anges på fakturan. Sysavs avtalsnummer ska anges 20XX-XXX (åååå-löpnummer)
 • Leverantörens fullständiga namn, organisationsnummer, adress- och kontaktuppgifter
 • Leverantörens referens
 • Fakturanummer, fakturadatum, leveransdatum
 • Bankgiro/plusgiro/bankkonto
 • Artikelbenämning
 • Artikelnummer och enhet
 • Pris per enhet i fakturans valuta
 • Kvantitet
 • Momssats och momsbelopp. I vissa fall text ”Omvänd skattskyldighet” (enligt krav från Skatteverket)
 • Totalt belopp både exklusive och inklusive moms
 • Betalningsvillkor 30 dagar och förfallodatum
 • Information om eventuell F-skatt
 • Eventuella bilagor

Organisationsnummer

Bolag Organisationsnummer
Sysav 556187-0410
Sysav Industri AB 556474-8803
Sysav Utveckling AB 556289-5978