Här lämnas sorterat grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall). Minimiavgift 120 kr (inkl. moms). Betalningen görs i vågen vid infarten till avfallsanläggningen Spillepeng.

I vågen vägs och klassificeras avfallet och du betalar för den mängd du lämnar. Betalar gör du med betalkort eller med Sysavs vågkort.

Vill du lämna avfall på en återvinningscentral för hushåll?

För småföretag, föreningar och verksamheter gäller särskilda regler på återvinningscentralerna för hushåll.

Företag på återvinningscentralen för hushåll