Minimeringsmästarna

Under 2023-2024 pågick Minimeringsmästarna. Familjer från Svedala, Lomma och Kävlinge kommun utmanades i att minska sitt avfall.

Hur gick det?

Familjerna har fått pröva sina gränser när det gäller att leva hållbart – och de har gjort det med bravur! Projektet har inte bara resulterat i minskat restavfall, utan också väckt ett större engagemang för miljöfrågor och hållbarhet.

Utmaningar
Restfest: Familjerna har bjudit vänner på gourmetmiddagar av rester och bevisat att man inte behöver nya ingredienser för att imponera.

Fourfitchallenge: En vecka med bara fyra plagg har fått alla att inse att garderoben faktiskt inte behöver vara lika full som ett mellandagsrea-kaos.

Köpstopp: Att stoppa shoppingvagnen har visat sig vara bra både för plånboken och eftertanken – och kanske också för att slippa bära hem ännu fler onödiga prylar.

Minimeringsmästarna har visat att det går att minska avfall och samtidigt ha kul. Genom utmaningar, skratt och en stor dos kreativitet har familjerna blivit avfallshjältar. 

Vad är Minimeringsmästarna Sysav?

I Minimeringsmästarna Sysav utmanas olika hushåll att under nio månader minska sina avfallsmängder på ett lekfullt och lärorikt sätt.
Under månaderna erbjuds medverkande hushåll att delta i fyra olika tematräffar. Utifrån dessa teman utmanas sedan hushållen att genomföra utmaningar som bidrar till minskade avfallsmängder. Deltagarna väger sitt avfall och rapporterar under månaderna hur de har tacklat utmaningarna. Träffarna är till för att inpirera och peppa till förändring.

Under månaderna delar hushållen med sig av sin resa på sociala medier. Minimeringsmästarna är en utmaning för att lyfta klimatfrågan på ett konstruktivt sätt.

Varför Minimeringsmästarna Sysav?

Tanken med Minimeringsmästarna Sysav är att de hushåll som deltar genom goda tips och råd ska kunna minska sin avfallsmängder avsevärt och därigenom inspirera andra. På längre sikt är målet att goda exempel från Minimeringsmästarna ska sprida sig inom kommunen och verksamheter och på så sätt minska avfallsmängderna i kommunen.

Om Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna över för den här gången

Under perioden 28 september 2023 till och med den 16 maj 2024 sågs familjerna på träffar med fyra olika teman: hållbar konsumtion, matsvinn, textil och farligt avfall. Utifrån dessa teman utfördes olika utmaningar, så som att testa second hand eller laga mat på rester, och samtidigt sprida sina erfarenheter via sociala medier. Målet var att halvera avfallsmängderna.

 

Minimeringsmästarna

Utmaningen pågick under nio månader: 28 september till och med den 16 maj 2024.

Minimeringsmästarna i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun arrangeras av Sysav.

Mer hållbar läsning