Avfallstyp

Brandskadat avfall

Material som skadats genom brand.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0104 Extra svårhanterligt avfall

Får ej innehålla
  • Elavfall

  • Annat farligt avfall

Leveranskrav

Kontakta alltid Sysavs kundservice och informera om avfallet; vilka material som brunnit, vilka mängder det rör sig om samt när branden släcktes. Avfallet ska föraviseras senast en arbetsdag innan det kommer in till Sysav. Chauffören som därefter transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.