Avfallstyp

Planglas

Planglas från olika fönsterkombinationer, till exempel: bilrutor, isolerglas, färgat glas, armerat glas, glasblock och växthusglas. Gummi- eller aluminiumlist får förekomma.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0004 Planglas

Får ej innehålla
  • Karmar
  • Ramar
  • Bågar
  • Keramik
  • Sten
  • Plast
  • Speglar
  • Annat avfall
Tänk på

Isolerglas tillverkade mellan 1956 - 1973 (svensktillverkade) eller t o m 1980 (importerade) kan innehålla PCB och ska då hanteras som farligt avfall. Tillverkningsdatum är ofta stämplat på listen mellan glasrutorna.

Kontakta kundservice för rådgivning.

Pris

För aktuellt pris kontakta kundservice på 040-635 18 00.