26 kostnadsfria besök - för ett mer rättvist system

Sysav har begränsat företagens möjlighet att köra in som privatpersoner och undgå betalning på Sysavs återvinningscentraler.

Privatpersoner har redan betalt sitt besök på en återvinningscentral via avfallstaxan. Företag, verksamheter och föreningar ska betala per besök, men alla gör inte det utan kör in med körkort.

Statistik från Sysavs återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. För att begränsa företagens möjlighet att köra in som privatpersoner och undgå betalning införs ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per myndig privatperson och år. Detta bedöms med god marginal räcka för privatpersoner.

Ett mer rättvist system

Idag betalar kommunerna en avgift för de företag, verksamheter och föreningar som inte betalar för sig. Förhoppningen är att detta blir ett mer rättvist system där företagen betalar för sina besök. Sysavs styrelse har beslutat om att införa detta på Sysavs återvinningscentraler samt att utvärdera de 26 besöken ett år efter införandet.

Hur fungerar det?

Hur har andra gjort?

  • NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 fria besök per myndig person och år, därefter kostar ett besök 350 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 avgiftsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 besök per boendeform. Avgift per besök utöver de avgiftsfria besöken är 300 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Halmstad Energi och Miljö (HEM). Privatpersoner har 15 fria besök per år. Därefter kostar besöket 200 kr. Företag betalar för alla besök.

Gäller detta på alla återvinningscentraler?

Ja, 26 kostnadsfria besök gäller på alla Sysavs återvinningscentraler.

Hur vet jag hur många besök jag har kvar?

Varje gång du för in ditt körkort kommer det stå på skärmen hur många besök du har kvar. Den 3 mars 2023 nollställdes systemet och vi kommer räkna 26 besök från och med 3 mars till och med den siste december 2023. Kommande år räknas 26 besök från den 1 januari.

Kommer jag att köra in precis som vanligt?

Privatpersoner använder körkort som vanligt, men med ändringen att kortet ska föras in med bilden uppåt. Annars är det som vanligt.

Kan jag köra avfall åt till exempel min gamla mamma?

Ja, det går bra om hon är med i bilen och kan använda sitt körkort eller privata kundkort vid infart.

Om jag bara ska köpa plantjord eller panta, registreras ett besök då?

Alla myndiga privatpersoner får 26 kostnadsfria besök på ett kalenderår, oavsett anledningen till besöket. En privatperson gör i snitt 7,5 besök på en återvinningscentral per år, så bedömningen är att det räcker med god marginal. 

Får man använda en annan persons körkort när man kör in?

Nej det får man inte. När man lånar en annan persons legitimation kallas detta "missbruk av urkund". Även den som lånar ut sitt körkort gör sig skyldig till detta.

Hur många gånger brukar en person köra in per år?

På Sysavs återvinningscentraler gör cirka 95 procent 1-26 besök per år. Av de resterande 5 procent bedömer vi att majoriteten är företag som kör in som privatpersponer och undgår betalning. Det finns besökare som kör in hundratals gånger per år och det är inte sannolikt att det skulle vara en privatperson.

Kommer det inte att hamna mer skräp i naturen nu?

Den frågan fick vi ofta när passersystemet skulle införas 2019. Men vi har inte fått någon indikation från våra ägarkommuner att dumpningen har ökat hittills. Att slänga avfall i naturen är dessutom ett lagbrott. Det har även gjorts undersökningar i andra kommuner som infört passersystem på återvinningscentraler och inte heller de har visat att dumpningen skulle öka.