Farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, cancerframkallande eller fosterskadande.

Letar du efter en säker, effektiv och hållbar lösning för ditt farliga avfall?

Låt våra kemister ta hand om det. Vi erbjuder säker insamling och transport av olika typer av farligt avfall.  Med vår gedigna kompetens och innovativa hanteringsmetoder hjälper vi dig ta hand om det - kostnadseffektivt för dig och skonsamt för miljön. Du är alltid trygg med att vi följer reglerna för farligt avfall enligt gällande lagstiftning.

Tjänster farligt avfall

Sysav erbjuder olika tjänster kopplade till hantering av farligt avfall.