Avfallstyp

Fast förpackat livsmedelsavfall på pall

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar av papper och plast så länge förpackningen utgör en mindre andel.

Fast livsmedelsavfall på pall omlastas innan det tillförs matavfallsanläggningen. Pallar med både fast och flytande innehåll hanteras som fast förpackat livsmedel. Avfall som går under denna fraktionen kan vara utgångna varor, skadade livsmedel eller kassationer från livsmedelsindustrin.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0791 Fast livsmedelsavfall på pall

Får ej innehålla
  • Förpackningar av glas
  • Förpackningar av metall
  • Stora plast- och textilsäckar
  • Nät
  • Plastbackar
  • Trälådor
  • Större andel förpackning än livsmedel
  • Produkter med jäsningsmedel
  • Monofraktion av t.ex. bröd, bakverk & liknande
  • Andra avfall
Leveranskrav

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter. Föranmälan görs till Sysavs kundservice

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pallarna får max vara 1200 x 800 x 1100 mm (l x b x h).

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.