Avfallstyp

Wellpapp

Wellpapp består av ett eller flera lager papper i våg- och planskikt. Fraktionen får lov att innehålla alla typer av emballage, förpackningar och rullar som har ett vågigt mellanskikt.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0206 Wellpapp
Mt0904 ÅVC-F Wellpapp (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Kartonger som ej har vågigt mellanskikt
  • Träpallar
  • Buntband
  • Frigolit
  • Bubbelplast
  • Silkespapper
  • Smutsig wellpapp
  • Övrigt avfall
Tänk på

Har du återkommande större mängd wellpapp kan Sysav ombesörja hämtning. Kontakta Sysavs kundservice för mer information.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Vad händer sen?
Materialåtervinning wellpapp

Wellpapp återvinns till ny wellpapp.