Avfallstyp

Däck från fordon

Det finns producentansvar för däck, vilket innebär att alla som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck är skyldiga att ta emot uttjänta däck och se till att de tas omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta gäller däck utan fälg. Om däcket sitter på fälg får en skälig avgift tas ut.

Om det gäller ett större antal uttjänta däck bör branschens insamlingssamordnare, Svensk Däckåtervinning AB, kontaktas.

Producentansvaret för däck regleras i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck.

För däck som använts till andra ändamål än att sitta på ett fordon, t ex som fender eller som en del av en gunga, gäller inte längre producentansvaret.

Sysav tar inte emot däck som omfattas av producentansvar. För däck som inte omfattas av producentansvar, kontakta Sysavs kundservice.

Lämnas till

  • Däckfirma