Avfallstyp

Trä, obehandlat

Rent, omålat och obehandlat trävirke. Exempel på detta är träreglar, spont, trälister, takstolar, engångspallar och pallkragar.

Spik, gångjärn och mindre beslag behöver inte tas bort då dessa sorteras ut vid flisningen.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0022 Trä, obehandlat.

Får ej innehålla
  • Spånskivor eller träfiberskivor, till exempel masonit

  • Golvlaminat

  • Impregnerat trä

  • Målat trä

  • Limmat trä

  • Trädstammar, grenar och ved

  • Trälådor kontaminerade med fruktsaft eller annat material

  • Kabeltrummor

  • Trä som blivit angripit av husbock eller smittat med hussvamp

  • Annat avfall

Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Flisning till bränsleflis

Utsorterat trä bearbetas för att kunna användas som bränsle. På avfallsanläggningarna lagras och flisas träet, som sedan kan användas i biobränslepannor. Rent, omålat trä kan eldas i princip i alla biobränslepannor, medan användningen av målat trä är mer begränsad.