Sysav Total

Sysav Total - helhetslösningen

Med tillgång till Sysavs totala tjänsteutbud skräddarsyr vi en lösning efter ditt företags behov. En kontaktperson och en samlad faktura spar tid och förenklar upplägget. Sysav Total ger stor valfrihet och är en långsiktlig lösning på din avfallshantering.

Sysav Total innebär att vi kan ta hand om alla olika typer av avfall som kan uppstår i verksamheten. Det gäller allt från skrot till spillolja.

En kontaktperson en faktura

Som kund får du en kontaktperson hos Sysav som känner dig och ditt företags behov av avfallshantering. I Sysav Total ingår även rådgivning och hjälp när det gäller farligt avfall, vilket är den mest komplexa typen av avfall. Det ställs höga krav på hanteringen av kemikalier och annat farligt avfall, för att den ska vara säker och lagenlig.

Alla företagets kostnader för avfallshantering, inklusive transporter, samlas på en faktura.

Hämtning och transport av avfall

Tillsammans med kunden tar vi fram fungerande hämtningsrutiner samt ser till att alla transporter sker på ett säkert sätt och följer de lagar och förordningar som finns.

Statistik

Till tjänsterna hör också statistikuppföljning. Detta är ett värdefullt hjälpmedel för ökad återvinning och resurssnålare produktion - och ett bra underlag för miljörapporter och miljöredovisningar.

Avtal       

Genom att kombinera vår olika tjänster på olika sätt kan varje avtal skräddarsys efter företagets behov. Kontakta våra avfallsrådgivare för mer information.

Kontakt