Spillepengs avfallsanläggning för företag

Öppettider idag, torsdag
06:30 – 16:00

Öppettider

  • Mån - Fre 6:30 - 16
  • Lör - Sön -

Avvikande öppettider

Återvinningscentral för företag, avlämning av avfall, omlastning, sortering, försäljning av jordprodukter, deponi

Observera att vid nedanstående tillfällen är sista inpassering 30 min innan stängning dvs senast kl 15.30.

Avfall till deponi, till exempel asbest eller eternit. Deponiavfall kan ta tid att karakteriseras, lossas och övertäckas. 

Lämna asbesthaltigt avfall privatpersoner

Grönkompost, om du önskar att hämta grönkompost.

Betalkortskund, dvs om du betalar på plats med kort (vi hanterar ej kontanter) och inte finns upprättad som fakturakund.

För att bli fakturakund läs mer här.

Innan du lämnar avfall