Avfallstyp

Blandskrot

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0225 Skrot
Mt0925 ÅVC-F Skrot (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Skrot förpackat i säckar eller annat omslag

  • Gasflaskor eller trycksatta kärl, oavsett typ och användningsområde

  • Farligt avfall

  • Militärt skrot, kontakta Sysavs kundservice

  • Motorfordon

  • Rör och tuber med kvarsittande isolering

  • Skrot klassat som elektronikavfall

  • Kassaskåp

  • Stora nät, långa linor och vajrar, kontakta Sysavs kundservice

  • Andra avfall

Leveranskrav

Blandskrotet ska vara tömt på vätskor, oavsett vilken typ av vätska.

Tankar, kärl och andra slutna behållare ska vara delade och rengjorda. Tomfat måste vara tömda och dropptorra.

Maxmått: Längd 4,5 m. För enheter med större mått, kontakta Sysavs kundservice.

Tänk på

Vid rena fraktioner eller större mängder kan avtal för ersättning upprättas, kontakta Sysavs kundservice.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Materialåtervinning metall

Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas till nya metallföremål.