Vi är början på något nytt

Sysav tar hand om avfall och återvinner det, så långt det går, till en resurs som går att använda igen. Att ta hand om avfall är att ta hand om vår planet.

Visste du att ditt matavfall kan bli till biobränsle eller till biogödsel på bondens åkrar? Och att ditt utsorterade restavfall energiåtervinns till fjärrvärme och el? Tack för att du sorterar och lämnar in ditt avfall till oss och tack till dig som samarbetar med oss för att hitta nya lösningar för en hållbar framtid.

Du är början på något nytt!

Vår vision

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Vi gör det tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra 14 ägarkommuner. Det är vi stolta över.

Vi är början på något nytt

Så omvandlar vi avfall till resurs

Vårt hållbarhetsuppdrag:

Avfall från hushåll, verksamhet och industrier samlas in och tas om hand. Sedan omvandlas det till nya resurser så långt det är möjligt - hos oss eller någon av våra samarbetspartners.

Sysav:

  • omhändertar avfall
  • avgiftar kretsloppet
  • förädlar avfall
  • för tillbaka värdefulla resurser till samhället. 
  • skapar insikt kring en hållbar produktion och konsumtion, för ett minskat klimatavtryck.
Sysavs hållbarhetsuppdrag

Jobba på Sysav

På Sysav blir du en del av ett företag där visionen är en viktig ledstjärna: Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

På Sysav får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och lyhört ledarskap och medarbetarskap premieras, och goda förutsättningar att må så bra som möjligt. 

Jobba hos oss

Inspiration