Gå till innehållet

Året i siffror

Årets omsättning koncernen
1 303 mkr
Resultat efter finansiella poster
89 mkr
Antal besök på återvinningscentralerna
1 800 000 st
Rekordmånga bidrag i matsvinnstävlingen Resterkocken
552 st
Andel återvunnet material av allt som togs emot
98%
Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav
65 %

Sysavs uppdrag

Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan.

Ett nationellt mål är att 50 % av allt matavfall ska behandlas biologiskt. Här kan du ta reda på mer om hur vi jobbar med att utsortering av matavfall från hushåll och serveringar för att nå målet.

En gemensam kretsloppsplan – vad innebär det och hur kan en kretsloppsplan bidra till en hållbar utveckling i samhället? Vi har lanserat den digitala kretsloppsplanen, en webbsida med inspiration och goda tips men också konkreta resultat och uppföljning.

Jobba hos oss på Sysav

Att arbeta hos oss är inte bara utmanande och roligt – vi bidrar dessutom till en bättre miljö och en bättre framtid. På Sysav jobbar man med frågor som har betydelse. Sysav har inte bara en nödvändig uppgift i samhället utan också en viktig sådan.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Lediga tjänster

Tjänst Ort Datum
Här hittar du fler lediga tjänster hos Sysav

Sysav tycker

I bloggen "Sysav tycker" kan du följa vad Sysav har för åsikter i olika aktuella frågor som rör branschen.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett verktyg för att kunna uppnå EU:s miljömål och visar i vilken ordning olika metoder ska användas för avfallsbehandling.

Senaste nytt från Sysav

sep 05, 2023 08:32

Nyhet

Sysav mäter klimatgaser med drönare

I början av september 2023 kommer ReSource hjälpa Sysav att undersöka om det finns några gasutsläpp från deponierna vid Spillepeng i Malmö och Hedeskoga i Ystad.

Läs mer

sep 01, 2023 13:15 Tag

Pressmeddelande

Cirkulära möjligheter för textilavfall

Regeringen föreslår att Sveriges kommuner från 2025 får ansvar för att samla in textilavfall separat. Sysav är positivt till förslaget och understryker att det finns inhemsk kapacitet att automatiskt sortera för återvinning. Sysav menar dock att regeringen har...

Läs mer

aug 30, 2023 09:00 Tag

Nyhet

Insamling av förpackningsavfall

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Senast 1 januari 2024 tar Sysav över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll via återvinningsstationer och...

Läs mer

aug 23, 2023 08:00

Pressmeddelande

Välkommen till Sysav på Ystad Summit

Den 7-8 september är det dags för Ystad Summit – södra Sveriges motsvarighet till Almedalen. Sysav arrangerar två seminarier om två högaktuella ämnen: plast- och textilåtervinning. Välkomna!

Läs mer
Fler nyheter