Gå till innehållet

Året i siffror

Årets omsättning koncernen
1 213 012 tkr
Resultat och finansiella poster
137 772 tkr
Antal besök på återvinningscentralerna
2 000 000 st
Rekordmånga bidrag i matsvinnstävlingen Resterkocken
325 st
Andel återvunnet material av allt som togs emot
98,2 %
Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav
62,5 %

Sysavs uppdrag

Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan.

Ett nationellt mål är att 50 % av allt matavfall ska behandlas biologiskt. Här kan du ta reda på mer om hur vi jobbar med att utsortering av matavfall från hushåll och serveringar för att nå målet.

En gemensam kretsloppsplan – vad innebär det och hur kan en kretsloppsplan bidra till en hållbar utveckling i samhället? Vi har lanserat den digitala kretsloppsplanen, en webbsida med inspiration och goda tips men också konkreta resultat och uppföljning.

Jobba hos oss på Sysav

Att arbeta hos oss är inte bara utmanande och roligt – vi bidrar dessutom till en bättre miljö och en bättre framtid. På Sysav jobbar man med frågor som har betydelse. Sysav har inte bara en nödvändig uppgift i samhället utan också en viktig sådan.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Lediga tjänster

Tjänst Ort Datum
Här hittar du fler lediga tjänster hos Sysav

Sysav tycker

I bloggen "Sysav tycker" kan du följa vad Sysav har för åsikter i olika aktuella frågor som rör branschen.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett verktyg för att kunna uppnå EU:s miljömål och visar i vilken ordning olika metoder ska användas för avfallsbehandling.

Senaste nytt från Sysav

jun 23, 2022 10:24

Nyhet

Krav på varselväst på Sysavs avfallsanläggningar från 1 juli

För att minska risken för olyckor införs från och med 1 juli 2022 krav på varselväst för samtliga som rör sig på våra avfallsanläggningar - se nedan. Gäller ej återvinningscentraler.

Läs mer

jun 22, 2022 07:30

Pressmeddelande

Hushållen minskar avfallet med 30 procent

När den nationella tävlingen Minimeringsmästarna kommit halvvägs kan vi se att de deltagande hushållen minskat sitt avfall med cirka 30 procent. Lomma kommun ligger på tredje plats, bland de 50 deltagande kommunerna.

Läs mer

jun 15, 2022 18:27 Tag

Pressmeddelande

Sysav utökar insamling av elektronik för återbruk

Sysav utökar insamling av elektronik för återbruk - förutom insamling på Bunkeflo återvinningscentral kommer insamling av värdeelektronik testas på Lilla Hammar återvinningscentral och Staffanstorp återvinningscentral.

Läs mer
Fler nyheter