Gå till innehållet

Året i siffror

Årets omsättning koncernen
1 303 mkr
Resultat efter finansiella poster
89 mkr
Antal besök på återvinningscentralerna
1 800 000 st
Rekordmånga bidrag i matsvinnstävlingen Resterkocken
552 st
Andel återvunnet material av allt som togs emot
98%
Andel av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv som kommer från Sysav
65 %

Sysavs uppdrag

Sysav omhändertar avfall, förädlar och för tillbaka värdefulla resurser till samhället - på så sätt minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. Vi verkar för en hållbar produktion och konsumtion för att därigenom få samhället att förflytta sig uppåt i avfallshierarkin, mot cirkulära flöden och ett minskat klimatavtryck. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Sysav har identifierat fem mål som har koppling till de områden där Sysav har störst påverkan.

Ett nationellt mål är att 50 % av allt matavfall ska behandlas biologiskt. Här kan du ta reda på mer om hur vi jobbar med att utsortering av matavfall från hushåll och serveringar för att nå målet.

En gemensam kretsloppsplan – vad innebär det och hur kan en kretsloppsplan bidra till en hållbar utveckling i samhället? Vi har lanserat den digitala kretsloppsplanen, en webbsida med inspiration och goda tips men också konkreta resultat och uppföljning.

Jobba hos oss på Sysav

Att arbeta hos oss är inte bara utmanande och roligt – vi bidrar dessutom till en bättre miljö och en bättre framtid. På Sysav jobbar man med frågor som har betydelse. Sysav har inte bara en nödvändig uppgift i samhället utan också en viktig sådan.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss

Lediga tjänster

Tjänst Ort Datum
Här hittar du fler lediga tjänster hos Sysav

Sysav tycker

I bloggen "Sysav tycker" kan du följa vad Sysav har för åsikter i olika aktuella frågor som rör branschen.

Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett verktyg för att kunna uppnå EU:s miljömål och visar i vilken ordning olika metoder ska användas för avfallsbehandling.

Senaste nytt från Sysav

apr 25, 2023 12:25 Tag

Pressmeddelande

Mer plast i restavfallet ökar koldioxidutsläppen

Sysavs avfallskraftvärmeverk är en av Sveriges största utsläppare av koldioxid. 2022 minskade de totala koldioxidutsläppen något jämfört med föregående år, samtidigt har den fossila andelen ökat med cirka två procent. Mer plast i avfallet som energiåtervinns är...

Läs mer

apr 20, 2023 13:46 Tag

Pressmeddelande

Mer plast till återvinning efter lyckat test

Ett test för ökad sortering av plast på tre av Sysavs återvinningscentraler har nyligen avslutats. Resultatet blev bättre sortering av hårdplast - från 80 procent felsortering till 10 procent - samt nya möjligheter att öka återvinning av mjuka plastorter. Syftet...

Läs mer

apr 17, 2023 12:00 Tag

Pressmeddelande

Då kommer Farligt Avfall-bilen till dig!

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med chaufför och kemist. Du kan lämna ditt farliga avfall och mindre el-avfall upp till en mikrovågsugns storlek. Observera att insamlingen bara gäller hushåll och inte verksamheter.

Läs mer

apr 11, 2023 09:43 Tag

Pressmeddelande

Mer el och mindre restavfall

Minskat restavfall och rekordmycket elproduktion, är några av nyheterna när Sysav summerar 2022 i hållbarhetsredovisningen.

Läs mer
Fler nyheter