Avfallstyp

Livsmedelsavfall i glas eller konservburk

Livsmedelsavfall förpackat i glasförpackning eller konservburk kan tas emot till krossning och förbränning.

Fraktionen får innehålla fast eller flytande livsmedel i förpackning av glas eller metall.

Lämnas till

Leveranskrav

Avfallet ska föraviseras, kontakta kundservice på 040-635 18 00.

Tänk på

Fr o m den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser gällande hantering av förpackat avfall. Enligt Avfallsförordningen 3 kap, 4 a§ ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från innehållet om inte avskiljning kan göras hos mottagaren. Om det finns särskilda skäl att frångå förordningen kan dispens erhållas från tillsynsmyndigheten, t.ex. kommunens miljöförvaltning. Vid flöde av förpackat livsmedel i glasförpackning eller konservburk ska beviljad dispens skickas till kundservice innan avlämning.

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.