Avfallstyp

Biologiskt avfall

Biologiskt avfall är delar av människa eller djur, preparat från förlossningar och operationer, biologiskt material från patologisk avdelning samt döda försöksdjur.

Lämnas till

Leveranskrav

Förpackning ska förses med:

  • Texten "Biologiskt avfall"

  • Uppgift om avlämnare

För "vått" avfall ska dubbla säckar användas och absorberande material tillsättas.

Läs mer om Sysavs mottagning av Biologiskt avfall.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.