Avfallstyp

Nickel-kadmiumbatterier

Nickel-kadmiumbatterier ska hanteras separerade från andra batterier då de vid felaktig hantering kan orsaka brand.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Andra typer av batterier
  • Elavfall eller andra typer av avfall
Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Tänk på

Har du stor mängd batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Återvinning av Nickel-kadmiumbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns.