Avfallstyp

Blandad hårdplast

Blandad fraktion av olika sorters hårdplast bestående av PE, PP, ABS och PVC.

Exempelvis plastpallar, plaströr, plastbackar, plastkorgar, plastmöbler, plasttunnor (tomma och rena), plastspannar, dropptorra och rena plastdunkar utan kork.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0113 Hårdplast
Mt0913 ÅVC-F Hårdplast (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Kompositmaterial

  • Mjukplast

  • Glasfiber

  • Frigolit

  • Kanalplast

  • Trädgårdsslangar

  • Golvvärmerör

  • Plast med färgrester

  • Andra avfall

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysavs kundservice.

Tips

Större volymer av en och samma typ, tex plastkärl eller plaströr, kan tas emot till ett lägre pris. Kontakta Sysavs kundservice.

Vad händer sen?
Materialåtervinning hårdplast

Den insamlade hårdplasten sorteras per plasttyp. Återvinns till nya plastprodukter.