Avfallstyp

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall är kasserade läkemedel och läkemedelsrester samt avfall som uppstår i samband med läkemedelshantering. Läkemedel omfattas av producentansvar.

Lämnas till

Leveranskrav

Förpackning ska förses med uppgift om avlämnare.

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.