Avfallstyp

Mjukplast LDPE

Insamlad färgad respektive ofärgad mjukplast av lågdensitetspolyeten (LDPE) tas emot till återvinning.

Exempelvis sträckfilm, krympfilm, tomma plastpåsar och plastsäckar, bubbelplast och byggplast.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Hårdplast

  • Tejp och plastband

  • Etiketter

  • Jord och grus

  • Annat avfall

Tänk på

Separera färgad och ofärgad plast för att underlätta återvinning. Transparant mjukplast lämnas till ett bättre pris om den är separerad från färgad mjukplast.  

Pris

För aktuellt pris, kontakta Sysav kundservice, kundservice@sysav.se