Avfallstyp

Lågradioaktivt avfall

Lågradioaktivt sjukhusavfall vars strålningsdos underskrider gränsvärdena i SSMFS 2018:3 (bilaga 1, kolumn 3).

Lämnas till

Leveranskrav

Typgodkänd förpackning ska vara försedd med:

  • Etikett för joniserande strålning

  • Uppgift om avsändare

  • Uppgift om aktiv nuklid och aktivitet (samtliga måste anges)

Hantering ska ske enligt SSMFS 2018:1 (kapitel 5, §11).

Läs mer om Sysavs mottagning av kliniskt avfall.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

Det brännbara avfallet blir fjärrvärme och el i Sysavs avfallskraftvärmeverk.