Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall trädde i kraft den 1 november 2020. Detta innebär att Sysav inte längre kan ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan kommer att hänvisa till utvalda återvinningsanläggningar.

Anledningen till detta är att det nya lagkravet bland annat innebär att du måste få ett kvitto på det du lämnar in och Sysav har en skyldighet som företag att rapportera in detta, något vi inte kan göra på återvinningscentralerna.

Detta påverkar inte våra privatkunder som även fortsättningsvis kommer kunna lämna farligt avfall på samma sätt som tidigare.  

Konsekvens av lagen
Den innebär att du som företag/företagare inte kan lämna följande avfallsslag på våra återvinningscentraler:

  • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
  • Asbest
  • Tryckimpregnerat trä och slipers
  • Kemikalier

*Undantag gäller Måsalycke och Hedeskoga återvinningscentraler som kan ta emot farligt avfall mot en avgift. Företagare som kör farligt avfall till dessa återvinningscentraler ska kontakta personalen på plats. Observera att det inte går att lämna asbest på Måsalycke och inte kemikalier på Hedeskoga.

Avfallsslag Lämningsställe för respektive avfallsslag:
Batterier Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Ljuskällor Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Tryckimpregnerat trä
och slipers
Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Asbest* Spillepeng avfallsanläggning, Malmö
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Vitvaror Anläggningen för farligt avfall, Malmö
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad
Elektronik Anläggningen för farligt avfall, Malmö,
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad

*Asbest lämnas senast kl. 15:30 dvs. 30 minuter innan stängning.

Vilka öppettider har de olika anläggningarna?

Öppettider och adresser 

Hur kan jag betala?

Det bästa är att ta kontakt med personalen i vågen när du kommer till avfallsanläggningen, så får du hjälp.

Läs mer om lagen och rapportering farligt avfall på Naturvårdsverket.se

Kom ihåg körkortet

Du som privatperson använder körkortet för att öppna bommen på återvinningscentralen. Företag använder kundkort.

Särskild återvinningscentral för företag

För företag finns en särskild återvinningscentral på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Här lämnas sorterat grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall).