Avfallstaxa och föreskrifter

Alla betalar en avgift för sin avfallshantering. Avfallstaxan som den kallas är indelad i en grundavgift och en hämtningsavgift.

Vad får du för din avgift?

I grundavgiften ingår: bemannade återvinningscentraler för sorterade grovsopor och farligt avfall, kundservice, information, fakturering och avfallsplanering. 

Du får dina sopor hämtade och kan vara säker på att de tas omhand på ett miljöriktigt sätt.