Avfallstyp

Blandat inert

Blandade inerta material kan innehålla blandningar av olika slags tunga och inerta material t ex asfalt, betong, jord, lera, keramik, porslin samt schakt- och tegelmaterial.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0072 Blandat inert material
​Mt0972 ÅVC-F Inert material (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
  • Förorenade massor som klassas som farligt avfall

  • Andra avfall

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.