Avfallstyp

Livsmedelsavfall i container

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar av papper och plast så länge förpackningen utgör en mindre andel.

Förpackningarna förbehandlas genom krossning och separeras från sitt innehåll. De separerade förpackningarna förs till energiutvinning medan livsmedelsfraktionen, det vill säga innehållet i förpackningarna, behandlas biologiskt.

Avfall som går under denna fraktionen kan vara utgångna varor, skadade livsmedel eller kassationer från livsmedelsindustrin.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0750 Livsmedelsavfall

Får ej innehålla
 • Förpackningar av glas
 • Förpackningar av metall
 • Större andel förpackning än livsmedel
 • Produkter med jäsningsmedel
 • Plast- och textilsäckar
 • Nät
 • Plastbackar
 • Trälådor
 • Sand, grus, sten eller jord
 • Monofraktion av t.ex. bröd, bakverk & liknande
 • Slakteriavfall
Leveranskrav

Innan livsmedelsavfallet körs in första gången måste Sysavs kundservice kontaktas. Detta för att säkerställa kvalitet och mottagningsmöjligheter. Monofraktioner av livsmedel måsta alltid stämmas av med Sysavs kundservice innan leverans.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

För livsmedelsavfall förpackat i glas- eller metallförpackning kontakta kundservice.

Vid livsmedelsavfall helt fritt från förpackningar kan detta lämnas som särskild fraktion till lägre pris. Kontakta Sysav kundservice för mer information.

Vad händer sen?
Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.