Avfallstyp

Schaktmassor

Jord, lera, sand, grus och makadam i rena eller blandade fraktioner.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0071 Schakt/Lera

Får ej innehålla
  • Förorenade schaktmassor
  • Andra avfall
Pris

Se aktuell prislista

Vad händer sen?
Materialåtervinning jord, sten, tegel och betong

Materialet krossas och siktas och återanvänds som fyllnadsmaterial för till exempel vägbyggen eller som konstruktionsmaterial. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas deponeras.