Avfallstyp

Fekalier från människa

Sysav tar inte emot latrin. Kontakta aktuell kommun för mer information.

Lämnas till

  • Kontakta kommunen

    Detta avfall tas emot av kommunens avlopps- och reningsverk.