Avfallstyp

Sorterbart MED gips / mineralull / resår - max 50 % fossilt

Sorterbart bygg- eller industriavfall som även innehåller gips, mineralull och/eller resårmöbler. Fraktionen får innehålla upp till 50 volymprocent fossilt material.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt1223 Sorterbart MED gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt
Mt0903 ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt innehåll (gäller Återvinningscentral för företag, Malmö)

Får ej innehålla
 • Ammunition
 • Asbesthaltigt avfall
 • Däck, med eller utan fälg
 • Elklablar eller annat elavfall
 • Explosiva varor
 • Fasadbeklädnad utan asbest t ex minerit, cembonit 
 • Flytande avfall
 • Impregnerat trä
 • Kliniskt avfall
 • Matavfall
 • Mer än 50 volymprocent avfall med fossilt ursprung, till exempel plast, gummi och takpapp
 • Radioaktiva varor
 • Tryckkärl
 • Övrigt farligt avfall
Leveranskrav

För att sortering ska vara möjlig får avfallet inte vara krossat, nermalt eller hanterat på annat sätt som gör att materialet inte är möjligt att sortera med materialhanterare inom rimlig tid. Avfallet får inte heller vara dammande.

Leveranser av avfall som ej kan sorteras eller som dammar klassas om, kontakta kundservice för mer information.

Maxmått
Enheter som lämnas som sorterbart avfall får vara max 4,5 x 0,8 x 0,6 meter. För enheter med större mått, kontakta kundservice.

Tänk på

Vissa avfall är extra svårhanterliga, exempelvis:

 • Kompakta material, till exempel rullar, som är svåra att sönderdela.
 • Sammansatta avfall, till exempel isolering med ytterhölje av metall, där materialen behöver separeras från varandra innan sortering är möjlig.

Kontakta då kundservice.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Det finns flera artiklar för sorterbart avfall. Sortera gips, mineralull och resårmöbler separat för lägsta pris.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.