Farligt avfall – så här gör du!

Här kan du läsa mer om vad som är farligt avfall, var du kan lämna ditt farliga avfall och tips på hur du kan minska användningen av miljöfarliga produkter i ditt hem.  

Vad är farligt avfall?

Ett förråd med tunnor och gamla färgburkar som exempel på farligt avfall

Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper, som är farligt för människan eller miljön.  

Det kan till exempel vara ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, cancerframkallande eller fosterskadande. Även elektronik, batterier och produkter som innehåller batterier är farligt avfall. Farliga ämnen och kemikalier kan finnas i kläder, byggmaterial, bilar och mycket annat.   

Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, läggas i restavfallet (vanliga soppåsen) eller hällas ut i avloppet. Om det inte tas om hand på rätt sätt kan de farliga ämnena spridas i kretsloppet och riskerar att skada människor, djur och natur. 

11 farliga avfall som du kan hitta hemma

Om du är osäker på hur dessa avfall ska sorteras kika i sorteringsguiden.

Detta är inte farligt avfall 

 • Knivar
 • Stekpannor  
 • Skärvor från keramik eller porslin
 • Matolja
 • Säkringsproppar

Farligt avfall som ofta sorteras fel

Bild på dammsugare, mobiltelefon, laddare och laptop som exempel

Elektronik och batteriladdare

Elektriska och elektroniska produkter kan bland annat innehålla flamskyddsmedel, metaller som kvicksilver, kadmium och bly samt andra ämnen som är skadliga för människor och miljön. 

Lämnas till: Återvinningscentral, Farligt avfall-bilen (upp till en mikrovågsugns-storlek) eller Samlaren (endast småelektronik).

Exempelvis hörlurar, earpods, förlängningssladdar, datorer, TV- och hushållsapparater, leksaker (elektroniska eller med inbyggt batteri), mobiler, hårtork, brödrost, dammsugare och julgransbelysning.

Läs mer om hur du sorterar elektronik här

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elektronikavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter och därför är det viktigt att hela produkten lämnas in.

Bild på batterier som blixtrar

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen. Det är mycket viktigt att alla batterier samlas in. Förbrukade batterier får aldrig blandas med annat avfall på grund av hög brandrisk.

Lämnas till: Återvinningscentral, Farligt avfall-bilen eller Samlaren. Batteriholkar för småbatterier finns på de allra flesta återvinningsstationer.

Småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Andra typer av batterier som förekommer i ett hushåll är bland annat bilbatterier, batterier från borrmaskiner och elcyklar.

Handhållna litiumjonbatterier ska sorteras ut från övriga batterier och lämnas in separat. Exempelvis litiumbatterier till verktyg, elcyklar, laptop m fl. 
Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning. Butiker som säljer elutrustning har ansvar för att samla in uttjänt elektronik och batterier.  

Läkemedel och kanyler/sprutspetsar 

Mediciner, kanyler, sprutspetsar och andra läkemedel kan skada både djur och natur om de inte tas om hand på rätt sätt.

Lämnas till: Apotek 

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin) samt kanyler och sprutspetsar. Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlättar du deras fortsatta hantering. Behållare för använda sprutor/sprutspetsar ska hämtas på apoteken. 

Tänk på att inte lägga spruto/sprutspetsar i restavfallspåsen. Stickande och skärande avfall riskerar att skada hämtningspersonalen.  

Tänk även på att mediciner aldrig får spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Avloppsreningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

Läs mer om medicin och läkemedel här

Bild på glödlampa som blinkar

Ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör kan innehålla kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns. Därför måste de lämnas till särskild insamling. Även vanliga glödlampor, LED-lampor och lampor till strålkastare ska lämnas till denna insamling.

Lämnas till: ÅtervinningscentralFarligt avfall-bilen eller Samlaren.

Tänk på att vara försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas. 

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till stor del, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller. 

Läs mer om hur du sorterar dina ljuskällor här

Minska ditt farliga avfall – husmorstips

Bild på bikarbonat och citron

Titta i skafferiet 

Städskåpet är fullt av kemikalier. Hur gör vi för att få bukt med det, och kan vi lära oss något av gamla tiders husmorstips? 

Första steget är att inte köpa fler kemiska produkter än du behöver. Vad innehåller egentligen det du köper? Ta för vana att läsa innehållsförteckningar och säkerhetsdatablad.

Många gånger fungerar sådant som du har i skafferiet eller kylskåpet precis lika bra att städa med. Citron, ättika och bikarbonat är till exempel populära vid rengöring. En tumregel är att sura livsmedel som ättika och citron löser kalk och rost, medan basiska som bikarbonat löser upp fett. 

Några enkla husmorstips
 • Strö lite bakpulver i toalettstolen och låt verka några minuter. Borsta med toaborsten. Vips är alla gamla kalkfläckar borta. 
 • Ättika fungerar bra för att kalka av kaffebryggare och vattenkokare. Häll en msk ättika eller två msk vinäger per halvliter vatten. Låt blandningen brygga igenom eller koka upp. Brygg eller koka sedan med enbart vatten till lukten av ättika har försvunnit.
 • En skål med vatten och några skivor citron rengör mikron i ett nafs. Ställ in skålen och kör på full effekt tills det ångat ett tag, ca 30 sekunder. Gamla matrester lossnar lätt och det doftar ljuvligt.

Fler tips hittar du på Instagramkonton som: @ekotipset och @husmorstipset.

Samlaren - Insamling i butik

Säkerhetsskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av småbatterier, lampor och småelektronik i matbutiker.

Samlaren gör det enkelt att samla in sådant som annars lätt skulle hamna i soporna, t ex glödlampor, lågenergilampor och batterier. Samhällsnyttan blir dubbel - dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produktion av nya varor.

Detta kan du lämna i Samlaren
 • Glödlampor och andra lampor t. ex. lågenergilampor
 • Småbatterier
 • Småelektronik

Med småelektronik menas mobiltelefon, rakapparat, eltandborste och liknande. Inkasthålens diameter är 110 mm.

Här finns Samlaren 

Med Kemikalieappen kan du skanna produkters streckkod för att undersöka om den innehåller några farliga kemikalier. Om produkten du skannar inte finns inlagd i deras databas kan du via appen enkelt fråga företaget som säljer produkten om kemikalieinnehållet.

Kemikalieappen

Kemikalier finns överallt i vår vardag och som konsument har du rätt att få veta vad produkter innehåller. På Kemikalieinspektionens hemsida får du kunskap och råd om hur du kan hantera riskerna med kemikalier. 

Tycker du att det är svårt att tyda vad produkten innehåller?

Använd dig av Kemikalieappen

 

Behandling av farligt avfall

När det farliga avfallet lämnas in identifieras innehållet. I synnerhet avfall som inte ligger i sin originalförpackning bör därför märkas innan det lämnas till insamling.

Vissa avfall kan reagera med varandra och bli explosiva, omvandlas till lättflyktig gas eller på annat sätt övergå i en farligare form. Därför är det viktigt att de hålls väl åtskilda. 

När du sorterar ut ditt farliga avfall kan Sysav behandla det. Det behandlas genom att: 

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad. 

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Vid neutralisering kan farliga tungmetaller silas bort. Efter våtkemisk rening kan vissa syror och alkalier återvinnas. 

Övrigt farligt avfall läggs på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall kommer, enligt ett beslut av regeringen, att slutförvaras i bergrum. 
 
Vill du veta mer? Behandling av farligt avfall - Sopor.nu 

Vanliga frågor och svar