Vad du ska tänka på innan sopbilen kommer och vilka regler som gäller kring sopkärlet finns samlat här.

Att tänka på innan sopbilen kommer

Som husägare har du ansvar för att se till att ditt kärl enkelt kan hämtas och tömmas. Billigast är det att själv dra fram kärlet till tomtgränsen. Om du inte själv drar fram ditt kärl finns det möjlighet att beställa tilläggstjänsten Gångavstånd till ditt abonnemang.

Här kommer några tips som gör det lättare för oss att hämta dina sopor. I vissa fall är det kanske till och med så att vi inte har kunnat hämta dina sopor och då meddelar vi det genom en lapp som hängs fast i kärlet.

Kärlet ska ställas fram senast 06.30 på tömningsdagen och glöm inte att kärlen ska stå med draghandtaget och hjulen utåt mot gatan.

Vad händer om mitt avfall är felsorterat?

Om avfallet i kärlet är felsorterat går det inte att tömma ditt kärl.

Allt avfall i ditt kärl kommer att återvinnas till nytt material, nya råvaror eller till energi. För att materialet ska kunna användas måste det vara sorterat enligt anvisningar.

Har något i ditt kärl hamnat fel kommer vi  att uppmärksamma dig om detta genom att hänga en lapp på ditt kärl som talar om att sorteringen har blivit fel denna gång. Det är då viktigt att du tänker på detta framöver så att vi kan hämta ditt avfall.

Om ditt kärl inte kunnat tömmas på grund av felsortering finns det möjlighet att beställa en budad tömning mot en avgift om felsorteringen har åtgärdats och avfallet ligger i rätt fack.  

Klipp träd och buskar så att sopbilen kommer fram

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen.

  • Sopbilen behöver 4 meter fri bredd för att kunna komma fram.
  • Vägbredden behöver vara 4 meter (5 meter röjd väg).
  • Den fria höjden ska vara 4,6 meter.