Vad du ska tänka på innan sopbilen kommer och vilka regler som gäller kring sopkärlet finns samlat här.

Att tänka på innan sopbilen kommer

Som husägare har du ansvar för att se till att ditt kärl enkelt kan hämtas och tömmas. Billigast är det att själv dra fram kärlet till tomtgränsen. Om du inte själv drar fram ditt kärl finns det möjlighet att beställa tilläggstjänsten Gångavstånd till ditt abonnemang.

Här kommer några tips som gör det lättare för oss att hämta dina sopor. I vissa fall är det kanske till och med så att vi inte har kunnat hämta dina sopor och då meddelar vi det genom en lapp som hängs fast i kärlet.

Kärlet ska ställas fram senast 06.30 på tömningsdagen och glöm inte att kärlen ska stå med draghandtaget och hjulen utåt mot gatan.

Vad händer om mitt avfall är felsorterat?

Om avfallet i kärlet är felsorterat går det inte att tömma ditt kärl.

Allt avfall i ditt kärl kommer att återvinnas till nytt material, nya råvaror eller till energi. För att materialet ska kunna användas måste det vara sorterat enligt anvisningar.

Har något i ditt kärl hamnat fel kommer vi  att uppmärksamma dig om detta genom att hänga en lapp på ditt kärl som talar om att sorteringen har blivit fel denna gång. Det är då viktigt att du tänker på detta framöver så att vi kan hämta ditt avfall.

Om ditt kärl inte kunnat tömmas på grund av felsortering finns det möjlighet att beställa en budad tömning mot en avgift om felsorteringen har åtgärdats och avfallet ligger i rätt fack.  

Klipp träd och buskar så att sopbilen kommer fram

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen.

 • Sopbilen behöver 4 meter fri bredd för att kunna komma fram.
 • Vägbredden behöver vara 4 meter (5 meter röjd väg).
 • Den fria höjden ska vara 4,6 meter.

Sophämtning vintertid 

Halka och snö kan försvåra avfallshämtningen på vintern och avfall kan frysa fast i kärlen. Här tipsar vi om hur du kan undvika problemen så att dina sopor kan hämtas som vanligt även hela vintern.

Underlätta för sophämtaren

För att underlätta framkomligheten för sophämtarna och för att säkra din sophämtning ska du inför tömningsdagen:

 • Se till att det är halkfritt fram till ditt sopkärl.
 • Skotta rent från snö när det behövs.
 • Undvika att skotta upp vallar på gatan framför huset, då det är svårt att rulla sopkärlet över vallarna.
 • Bor du på landsbygden och vet att det kan vara svårt att ta sig fram med lastbil till fastigheten; ställ fram dina kärl till närmaste farbara väg på tömningsdagen, och meddela gärna kundservice.

Fastfruset avfall

Blöta matavfallspåsar fryser fast
Om det blir minusgrader kan papperspåsarna med matavfall frysa fast i kärlet/facket för matavfall. Du ansvarar för att matavfallspåsarna är lösa i kärlet och går att tömma.

Undvik fastfrysning genom att:

 • Låt blött matavfall rinna av i vasken innan du lägger det i papperspåsen.
 • Använd servett eller hushållspapper när du slänger blött matavfall, de absorberar eventuell vätska och håller påsen torrare.
 • Se till att papperspåsen är ordentligt stängd, så att inget matavfall ramlar ur påsen ut i kärlet.
 • Ta en förbrukad dagstidning (eller äggkartong) och lägg den i botten av facket för matavfall för att undvika fastfrysning.
 • Låt matavfallspåsen frysa till ute innan det läggs i kärlet, ställ gärna en spann över påsen så att fåglar och andra djur inte kommer till.
 • Hålla kärlet rent och torrt – ett rent kärl minskar risken för fastfrysning.
 • Byt påse ofta. Genom att byta påse ofta håller den sig relativt torr.

Är avfallet redan fastfryst?

Om avfallet har fryst fast i kärlet behöver du se till att kärlet går att tömma på tömningsdagen. Peta loss påsarna med ett kvastskaft eller liknande. Tänk på att ditt kärl börjar tömmas redan klockan 6.30 och hela dagen.

Har vi inte kunnat tömma ditt kärl?

Om vi besökt dig och inte lyckats tömma helt och hållet på grund av att avfallet fryst fast, försök gärna klara dig till nästa ordinarie tömning. Ofta handlar det om ett fåtal påsar som fastnat i botten. Om kärlet skulle bli fullt innan nästa tömning, kan du boka en extra tömning mot en avgift.

Trädgårdskärlet: Lägg några grova grenar i botten på trädgårdskärlet. Tänk på att det är viktigt att tömma kärlet inför vinteruppehållet så att inget avfall fryser fast och fastnar i kärlet.

Tänk på att du som har abonnemang för trädgårdsavfall har ansvar för att se till att avfallet är löst i tunnan. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Om trädgårdsavfallet frusit fast i botten är det lättast att använda en grep eller en spade för att få loss det. Har du ett garage kan du ställa in trädgårdskärlet för att innehållet ska tina upp och lossna.