Avfallstyp

Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall

I första hand ska livsmedel lämnas separerade från förpackningar. Det finns dock möjlighet att lämna livsmedel i konsumentförpackningar av papper, plast och aluminium så länge förpackningen utgör en mindre andel.

Avfall som går under denna fraktionen kan vara utgångna varor, skadade livsmedel eller kassationer från livsmedelsindustrin som är flytande eller trögflytande utan fast innehåll.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0790 Flytande livsmedelsavfall på pall

Får ej innehålla
  • Förpackningar av glas

  • Konserver

  • Plastbackar

  • Trälådor

  • Större andel förpackning än livsmedel

  • Alkoholhalt som överstiger 25%

  • Andra avfall

Leveranskrav

Livsmedel på pall måste föranmälas inför varje leverans. Föranmälan görs till Sysavs kundservice.

Animaliska biprodukter tas endast emot från kategori 3, handelsdokument ska medfölja leveransen. För information om animaliska biprodukter och handelsdokument, se Jordbruksverkets hemsida.

Pallarna ska vara 1200 x 800 (l x b) och får max vara lastade 1100 mm högt.

Pris

Se aktuell prislista.

Vad händer sen?
Förbehandling av matavfall

Sysav tar emot och förbehandlar livsmedelsavfall till en slurry, som sedan omvandlas till biogödsel och biogas i en biogasanläggning.