Prislistor

Sysav vill bidra till att minska de skadliga klimateffekterna till följd av växthusgasutsläpp.

Vi arbetar för att minska mängden fossilt material in till vår energiåtervinning. Ökade kostnader för utsläppsrätter gör att vi också måste justera priserna. Pris 2024 exklusive moms, minimiavgift 160 kronor.

Alla avfallsfraktioner kan inte lämnas på alla anläggningar. För att få reda på var ditt avfall kan lämnas, besök vår Sorteringsguide

Sysav förbehåller sig rätten att klassa om och prissätta inkommande material/avfall.

Priser för de vanligaste avfallslagen

Övriga priser