Avfallstyp

Gatusop

Grus och löv från sopning av gator och torg.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt0159 Gatusop

Får ej innehålla
  • Farligt avfall från t.ex. utsläpp
Leveranskrav

Avfallet ska föraviseras senast en arbetsdag innan det kommer in till Sysav. Chauffören som därefter transporterar in avfallet till Sysav ska meddela sin ankomst till vågpersonalen.

Vad händer sen?
Sortering / förbehandling

Sortering innebär att blandat avfall delas upp i fraktioner för olika behandling såsom förbränning, deponering och materialåtervinning. Det blandade avfallet tippas på någon av Sysavs sorteringsplattor och sorteras maskinellt. Förbehandling kan exempelvis vara att brännbart material som är för stort för att kunna tillföras vårt avfallskraftvärmeverk direkt krossas till mindre bitar.