Lämna avfall på våra anläggningar

Information om priser, adresser och leveransvillkor.

Krav på varselväst 

Av säkerhetsskäl är det från och med 1 juli krav på att bära varselväst eller varselkläder, minst klass 2, för dig som besöker Måsalycke, Hedeskoga, Trelleborg och Spillepengs avfallsanläggningar samt Lunds avfallstation.

Tack för att du också bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla.

Bra att tänka på

Nedan läser du mer om vad du ska tänka innan du lämnar avfall på våra anläggningar. Hanteringen beror på vilket avfall du har.