Avfallstyp

Oönskad växtlighet

Växter som listats som invasiva främmande arter av EU får inte introduceras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är förbjudet att ha, sälja, byta och importera dessa växter. Ytterligare ett antal arter föreslås av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att upptas på en nationell förteckning, och omfattas av samma förbud. Oönskad växtlighet kan till exempel också vara stånds, som inte är invasiv men oönskad på betesmark. Sysav tar emot oönskad växtlighet för destruktion.

Lämnas till

Leveranskrav

Invasiva främmande arter med stark spridningsbenägenhet, såsom parkslide, måste levereras i täckt container.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Vad händer sen?
Avfallets innehåll avgör behandlingsmetoden

Först när avfallets innehåll är känt kan man avgöra hur avfallet ska behandlas för att tas omhand på bästa möjliga sätt.