Avfallstyp

Lysrör och ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. Därför måste de sorteras ut från övrigt elektronikavfall och lämnas till särskild insamling. Även vanliga glödlampor och LED-lampor sorteras som ljuskällor.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Elavfall

  • Andra avfall

Leveranskrav

Allt elavfall ska vara helt och rent när det lämnas till Sysav. Det som är förorenat, isärplockat, svåridentifierbart eller i lösa delar kräver särskild hantering, vilket Sysav tar betalt för.

Lysrör längre än 60 cm ska placeras i separat behållare.

Tänk på

Har du stora mängder ljuskällor – kontakta kundservice före leverans för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan skadliga ämnen spridas.

Pris

Se aktuellt prislista.

Tips

Vill ditt företag få elavfall hämtat? Kontakta Sysavs kundservice för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Återvinning av ljuskällor

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till stor del, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller.