Jordprodukter

Grönkompost eller plantjord med grönkompost. För jordförbättring och plantering i trädgården.

Våra jordprodukter

Park- och trädgårdsavfall

Park- och trädgårdsavfall kan lämnas på någon av Sysavs avfallsanläggningar:

Det går även bra att lämna trädgårdsavfall som motsvarar ett normalt hushåll på återvinningscentralerna, men då till ett högre pris.