Marksanering

Jordar som skadats av olja, bensin, tungmetaller eller andra föroreningar kräver en ansvarsfull hantering.

Sysav har kunnandet och de tekniska förutsättningarna. Vi behandlar förorenade jordar med biologiska metoder, behandlingsmetoder där naturen själv får ta hand om föroreningarna. 

Rådgivning

Sysav kan delta i projektuppläggning vid saneringar. Vi eftersträvar bästa totallösning för kunden och kan beakta projektets samlade avfallsströmmar på bästa sätt. Vi kan även bistå med råd vid enkla saneringar.

Deltagande i forskningsprojekt

Har vi ett eget intresse kan vi delta i forsknings- och utvecklingsprojekt rörande efterbehandling av förorenade massor. Vi kan då bistå med utrymme (utomhus och i viss utsträckning inomhus) och i viss mån personella resurser.