Examensarbete

Är du intresserad av avfall och miljö och är i slutet av din utbildning?

Ta chansen att lära känna Sysav genom att göra ditt examensarbete hos oss! Du lär känna oss och vi får en viktig uppgift utredd och granskad av någon med en utomståendes öppna blick.  Varje år har ett antal studenter möjligheten att göra examensarbete eller uppdrag på Sysav. För oss är detta en bra möjlighet att lära känna dig och hålla oss uppdaterade med den senaste kunskapen. Du får en uppfattning om vad vi är för företag och kan knyta din utbildning till näringslivet.

Sustainalink

Alla våra uppdrag och examensarbeten förmedlas via Sustainalink. Sustainalink är en ideell organisation som jobbar med att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv, med fokus på miljö-och hållbarhetsfrågor. För att se om vi har några uppdrag ute just nu är du välkommen att besöka deras hemsida.

Hittar du inget uppdrag som passar just dig kan du också kontakta Sustainalink med en egen idé, så ser vi om det kan passa.

Läs tidigare rapporter

Forskningsrapporter, examensarbeten och rapporter som belönats med Sysavsstipendiet finns att läsa här.

Kontakt