Sysav Protector Mottagning av kliniskt avfall och sekretessavfall

Sysav®Protector

Protector är Sysav Industri ABs tjänst för kliniskt avfall och sekretess.

Specialmottagning

Sysav har en av få specialmottagningar för kliniskt- och sekretessavfall. Avfallet kan destrueras separat och under övervakning vid behov. Vi säljer typgodkända emballage för förvaring och transport av kliniskt avfall. Kliniskt avfall klassas som farligt avfall och därför krävs särskilda tillstånd och utbildade chaufförer. Sysav har alla tillstånd som krävs samt egna utbildade chafförer.

Abonnera på hämtningar

I tjänsten Protector finns möjlighet att abonnera på hämtning av avfallet och Sysavs personal hjälper till att ta fram godsdeklarationer och transportdokument.

Kliniskt avfall

Sekretessavfall

Sysav Protector

Mottagning av kliniskt avfall och sekretessavfall

Spillepengsgatan 13, Malmö

Leverans av kliniskt avfall och sekretessavfall över 50 kg kräver tidsbokning.
Kundservice 040-635 18 00