Avfallstyp

Vattenbaserad färg

Färg- och lim som är vattenspädbara och inte är märkningspliktiga räknas som vattenbaserad färg. Sådan vattenbaserad färg räknas egentligen inte som farligt avfall men behöver ändå behandlas på särskilt sätt. Oftast utgörs denna behandling av någon typ av förbränning såsom förbränning med energiåtervinning.

Lämnas till

Avfallsprodukt

Mt3381 Vattenbaserad färg

Får ej innehålla
  • Lösningsmedelsbaserad färg

  • Brandfarlig färg

  • Annan märkningspliktig färg

Leveranskrav

Se leveransvillkor för avlämning/hämtning av farligt avfall.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Vad händer sen?
Bränsleberedning

Avfallet tas emot för förbehandling genom bränsleberedning innan förbränning med energiåtervinning.