Avfallstyp

Stationära blybatterier

Backup-batterier som innehåller bly och syra. Vanligt förekommande som extrabatterier till elsystem.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • Andra typer av batterier

  • Elavfall och andra typer av avfall

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Tänk på

Har du stor mängd batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

För aktuellt pris, kontakta kundservice på 040-635 18 00 eller e-post kundservice@sysav.se.

Tips

Vill ditt företag få batterier hämtade? Kontakta Sysavs kundservice på 040-635 1800 för kostnadsförslag.

Vad händer sen?
Återvinning av blybatterier

Bilbatterier innehåller miljöfarliga ämnen som bly och frätande syra. Dessa skickas till en anläggning där de olika materialen separeras, syran renas och neutraliseras och blyet återvinns till ny råvara.