Avfallstyp

Småbatterier

Batterier finns i många olika utföranden och kan se ut på många olika sätt. Småbatterier ska samlas in då de kan innehålla t.ex. kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Lämnas till

Får ej innehålla
  • NiFe-batterier

  • Blybatterier

  • Större batterier så som laptopbatterier

  • Litiumjonbatterier tyngre än 500 gram

  • Elavfall eller andra typer av avfall

Leveranskrav

Batterierna ska vara hela och rena när de lämnas till Sysav. Har du batterier som är förorenade, sönderdelade eller svåridentifierbara, kontakta Sysavs kundservice innan avlämning.

Tänk på

Har du stor mängd batterier – kontakta kundservice före leverans till Sysav för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Pris

Se aktuell prislista.

Tips

Plocka ut batterier från förbrukat elavfall innan du gör dig av med det.
Elektriska produkter som har inbyggda batterier som inte enkelt kan avlägsnas ska sorteras som elavfall.

Vad händer sen?
Återvinning av småbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.